Examenplaatsen voor ambtenarenzaken 2019

By Author

SP, minister van ambtenarenzaken en modernisering van de openbare besturen 2019, Sophie Wilmès · MR, minister van begroting, wetenschapsbeleid en 

minister voor ondernemen en vereenvoudigen : 2008 - 2009: Steven Vanackere: CD&V: minister van ambtenarenzaken, overheidsbedrijven en institutionele hervormingen: 2009 - 2011: Inge Vervotte: CD&V: minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven: 2011 - 2014: Hendrik Bogaert: CD&V: staatssecretaris voor ambtenarenzaken en modernisering 2014 -2019: Raadslid Commissie voor Onderwijs en Vorming Focus - Spijbelproblematiek op school - Gezonde voeding op school - Pesten op school Fouad AHIDAR Bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken 2009 -2014: Collegelid Bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en … Nov 27, 2019 · Ambtenarenzaken. HR-projecten binnen de federale overheid Bits & bytes: een project voor digitale inclusie in de FOD Economie; Strategische cocreatie binnen de Dat verzoek betreft de nadere voorschriften voor de overdracht van de zeven posten van de rechters bij het Gerecht voor ambtenarenzaken, met inbegrip van personeel en middelen. (10) In september 2019 moeten de negen resterende rechters aantreden. Feb 28, 2019 · NAf 1.400,- dient te betalen als vergoeding voor de door hem gemaakte proceskosten. Aldus gedaan door mr. N.M. Martinez, rechter in ambtenarenzaken, en in het openbaar uitgesproken op 28 februari 2019 in tegenwoordigheid van mr. S.N. Aswani, griffier. Jaarverslag 2019. Lees verder> APFA is er voor jou! In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot… Lees verder>

NUOD-Financiën, Antwerpen. 66 likes. Wij zijn een wettelijke representatieve vakbond voor het geheel van het personeel van de FOD Financiën en de Pensioendienst van de openbare sector.

Wachttijden praktijkexamen B-rijbewijs bij het CBR zijn op orde Gepubliceerd op 31-10-2019 om 07:36. Goed nieuws van het CBR: al het hele jaar blijft het rijvaardigheidsbureau met zijn reserveringstermijnen in alle examenplaatsen binnen de norm van zeven weken. Dat geldt voor de eerste B-examens. maar slaagt voor een examen in 2020, dan is de volgende vervaldatum 2025 en dus niet 2026). Als de certificant het examen niet haalt, dan is deze niet langer in het bezit van het diploma. Een certificeerder mag er niet voor kiezen om een jaar voorafgaand aan de vervaldatum door CERP's te laten hercertificeren.

2 nov 2018 Sander Loones wordt de nieuwe minister van Defensie en Ambtenarenzaken. De partijraad keurde zijn voordracht ter vervanging van Steven 

According to Doro, with the addition of Centra Pulse and Connect, it will continue to build its market presence in the UK technology enabled care services market.

2 nov 2018 Sander Loones wordt de nieuwe minister van Defensie en Ambtenarenzaken. De partijraad keurde zijn voordracht ter vervanging van Steven 

Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Vincent Van Quickenborne Vice-eersteminister en  Examenplaatsen. Maatregelen coronavirus. De toetslocaties zijn van woensdag 16 december tot maandag 1 maart gesloten. Vanwege het coronavirus neemt